Chính Sách Hoàn Tiền

 

1. Điều kiện hoàn tiền

Yêu cầu hoàn tiền của bạn sẽ được Jenny Party tiếp nhận và xử lý khi thỏa mãn một trong các điều kiện sau: 

  • Bạn đã đặt trước sản phẩm nhưng đến thời gian bạn cần sản phẩm vẫn chưa được giao và bạn không thể đợi thêm
  • Đơn hàng bị phát sinh các vấn đề mà Jenny Party không thể giải quyết trong quá trình vận chuyển hoặc nguyên nhân khách quan khác

2. Cách thức yêu cầu hoàn tiền

Bước 1: Bạn vui lòng gửi yêu cầu hoàn tiền đến Fanpage hoặc liên hệ số hotline 028 6270 3546 (Q3), 028 6681 0730 (Q7) để được hỗ trợ nhanh nhất

Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng của Jenny Party tiếp nhận thông tin và hướng dẫn bạn cung cấp các thông tin cần thiết để xử lý yêu cầu hoàn tiền trong vòng 1-2 ngày làm việc

Bước 3: Bạn nhận được thông báo hoàn tiền

3. Thời gian hoàn tiền 

Tiền sẽ được hoàn về tài khoản của bạn trong vòng 5-10 ngày tùy theo thời gian quy định của các ngân hàng bạn sử dụng