Chính Sách Đổi Hàng

-+-+-+-

Khi nhận hàng , Quý Khách cần lưu ý :

- Vui lòng kiểm tra thông tin bên ngoài kiện hàng trước khi mở

- Cần quay lại hình ảnh khi đang mở kiện hàng để làm cơ sở giải quyết khiếu nại ( nếu có )

- Giữ lại hóa đơn của đơn hàng

Sản phẩm bị lỗi hoặc không bình thường do nhà sản xuất :

- Vui lòng liên hệ ngay với Jenny Party trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận hàng để được hướng dẫn đổi hàng theo đúng quy định của công ty

Đối với sản phẩm bóng bay sử dụng khí heli :

- Sau khi bàn giao sản phẩm hoàn thiện cho Quý Khách hoặc người nhận được Quý Khách ủy quyền ; Jenny Party xin phép miễn trừ trách nhiệm nếu không may bóng bay bị xì hoặc bể ( nếu có xử lí Jenny Party xin phép tính phí phát sinh)

Điều kiện đổi hàng

- Quý khách phải có hóa đơn mua hàng của Jenny Party

- Liên hệ ngay với Jenny Party trong vòng 1-2 ngày kể từ ngày nhận hàng nếu gặp sản phẩm lỗi

- Cung cấp video mở kiện hàng và hình ảnh của sản phẩm bị lỗi

-+-+-+-

Jenny Party xin phép không giải quyết các vấn đề phát sinh từ phía khách hàng sau khi chốt đơn thanh toán như : không thích mẫu , không thích màu , mua dư số lượng ,...